_150-28/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Χημικών Υλικών».»

 

Αριθμός απόφασης: 150/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ