_116-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σ.Σ.» με αρ.μελ.: 120/2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 116/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ