91- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοιχτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής».

 

Αριθμός απόφασης: 91/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ