48- 10/2/2014-Περίληψη:«20η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #4.000# ευρώ για Συντήρηση και Επισκευή Τηλεκατευθυνόμενης Βυθιζόμενης Σκούπας Κολυμβητικής Δεξαμενής Δημ. Γυμναστηρίου.»

 

Αριθμός απόφασης: 48/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ