46- 10/2/2014-Περίληψη:«18η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #15.000# ευρώ για Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικών οργάνων.»

 

Αριθμός απόφασης: 46/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ