16- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1Η για Προμήθεια πετρελαίου κίνησης»

 

Αριθμός απόφασης: 16/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ