13- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεσηπιστώσεων που αφορούν κοινόχρηστα Δημοτικών Κτιρίων»

 

Αριθμός απόφασης: 13/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ