7-16/1/2014-Περίληψη:Εξέταση της με αρ. πρωτ. 114/2-1-2014 ένστασης της εταιρείας«ProfileSystems &Software Α.Ε.»για την ανάθεση του έργου«Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου.Άυλες δράσεις για μία ψηφιακή/βιωματική έκθεση σε φυσικό χώρο

 

Αριθμός απόφασης: 7/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ