ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Β, Γ ΚΑΙ Δ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ" προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτων προκειμένου να στεγασθούν τα Β, Γ και Δ ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Σμύρνης και να εξασφαλισθεί η χωροταξική κατανομή και εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων μελών, παλαιών και νέων.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ