Περίληψη: Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση και λειτουργία του Γραφείου Παιδείας & δια βίου Μάθησης.
  Αριθμός απόφασης : 53/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ