Περί: Έγκρισης & διάθεσης πίστωσης ποσού 151.500,00 € για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και φορέων της πόλης
  Αριθμός απόφασης : 132/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ