Πιστοποιητικά-Δικαιολογητικά

Στην ενότητα αυτή οι επισκέπτες της Δικτυακής Πύλης του Δήμου Νέας Σμύρνης μπορούν να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιοληγητικά που αφορούν τα πιστοποιητικά που επιθυμούν να προμηθευτούν.

 

Υπεύθυνη Δήλωση για Internet.

 

Δήλωση Πολυτέκνων

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ