1
Δήμος Νέας Σμύρνης

Τηλέφωνο Διευθύνση Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής : 213 2025889

 

 Τμήμα Αποκομιδής & Ανακύκλωσης

Αγ. Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου

Τηλ. 210 9370370 ,  213 2025 873 - 874 - 878 - 880

α. Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Οδοκαθαρισμού
β. Γραφείο Κίνησης και Εποπτείας Καθαριότητος
γ. Γραφείο Απόσυρσης Στερεών Αποβλήτων (Ανακύκλωση)

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 

 
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας

Αγ. Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου

Τηλ. 210 9370370 ,  213 2025 873 - 874 - 878 - 880

α. Γραφείο Συντήρησης Επισκευής Οχημάτων, Μηχανημάτων και Κάδων Απορριμμάτων
β. Γραφείο Διαχείρισης Υλικών και Ανταλλακτικών

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 

 
Τμήμα Συντήρησης & Ανάπτυξης Πρασίνου

Αγ. Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου, Τηλ. 2109370281

α. Γραφείο Συντήρησης και Ανάπτυξης Δημοτικού Άλσους-Φυτωρίων
β. Γραφείο Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου
γ. Γραφείο Αποθήκευσης Υλικών, Εργαλείων και Μηχανημάτων
δ. Γραφείο Κινήσεως
ε. Γραφείο Μελετών Φυτοτεχνικών Έργων
στ. Γραφείο Γραμματείας.

 
Τμήμα Μελετών & Σχεδιασμού Πρασίνου

Αγ. Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου, Τηλ. 2109370281

α. Γραφείο Μελετών Φυτοτεχνικών Έργων

β.  Γραφείο Αποθήκευσης Υλικών, Εργαλείων και Μηχανημάτων

γ.  Γραφείο Κινήσεως

 


<< Back
Events of municipality of Nea Smyrni
> >
Events Calendar
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ