1
ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Filter     Display 
# Title Hits
1 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 456
2 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 455
3 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 448
4 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 472
5 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 731
6 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 713
7 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 839
8 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018 824
9 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 853
10 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 912
11 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 933
12 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 888
13 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 932
14 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 904
15 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 1006
16 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 930
17 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 1065
18 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 1116
19 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 1070
20 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 1047
21 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 1100
22 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 1093
23 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 1126
24 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 1359
25 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 1432
26 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1253
27 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1285
28 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1327
29 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 1425
30 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1537
31 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1455
32 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 1326
33 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1452
34 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΣ 2016 1547
35 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 1675
36 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 1613
37 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 1509
38 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 1474
39 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 1172
40 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1516
41 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1578
42 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1614
43 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1663
44 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 1755
45 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1902
46 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 1864
47 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 1922
48 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1914
49 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 2120
50 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1995
51 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 2175
52 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 1869
53 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2049
54 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2248
55 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 1835
56 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 1947
57 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 1788
58 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 1725
59 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 1872
 
Events of municipality of Nea Smyrni
> >
Events Calendar
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ