1
Τμήμα Προμηθειών
Filter     Display 
# Title Hits
1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 8
2 Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 32
3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 205
4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 179
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 269
6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 277
7 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 243
8 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ (6-16 ετών) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2019 390
9 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 374
10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 569
11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE 586
12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ 656
13 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 886
14 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ (6-16 ετών) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2018 905
15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 937
16 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 978
17 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 997
18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1205
19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1156
20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE 1069
21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ 1148
22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1299
23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 1347
24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ 1132
25 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) 1284
26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ 1224
27 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1197
28 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 1409
29 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1470
30 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΕΥΚΩΝ 1217
31 ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 1250
32 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX 1288
33 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) 1342
34 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1406
35 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 1816
36 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1787
37 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1659
38 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 1617
39 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ.Δ.Α.Π. 1668
40 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Κ.Δ.Α.Π. 1662
41 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ 1627
42 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Δ.Α.Π. 1757
43 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1657
44 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 1688
45 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μηχανημάτων Γεωπονικής-Ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων-Ηλεκτροκίνητου μηχανήματος μεταφοράς απορριμμάτων» 1651
46 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1736
47 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 1733
 
Events of municipality of Nea Smyrni
> >
Events Calendar
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ