1
Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Filter     Display 
# Title Hits
1 12/12/2012 - Περί : Σύνταξη νέου Κανονισμού περιπτέρων 2741
2 5/2/2013 - Περί : Eκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2198
3 12/12/2012 - Περί : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 3577
4 12/12/2012 - Περί : Ανακλήσεις αδειών κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων 2815
5 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2590
6 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2620
7 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2519
8 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειων ίδρυσης καταστημάτων 2563
9 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης αδειών ίδρυσης καταστημάτων. 2717
10 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2592
11 12/12/2012 - Περί : Χορήγηση Προέγκρισης άδειων ίδρυσης καταστημάτων 2599
12 20-11-2012 -Περίληψη: Έγκριση κατασκευής νησίδων. 2424
13 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Έγκρισης Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων. 2437
14 20-11-2012 -Περίληψη: Επαναχορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 2610
15 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 2526
16 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2419
17 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2585
18 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2488
19 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων. 2673
20 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος. 2604
21 20-11-2012 -Περίληψη: Χορήγηση Έγκρισης Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων. 2675
22 15-10-2012 -Περίληψη: Ανάκληση χορήγησης προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2619
23 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2696
24 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2530
25 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2507
26 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2396
27 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2542
28 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2669
29 15-10-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2610
30 25-9-2012 -Περίληψη: Eγκριση κατασκευής νησίδων. 2681
31 25-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2670
32 25-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2461
33 ----------------------------------------------------- 2546
34 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2577
35 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2550
36 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2524
37 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2599
38 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2646
39 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2399
40 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2484
41 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2504
42 10-9-2012 -Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2721
43 3/7/2012--Περίληψη: Ανάκληση της υπ. αρ. 34/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Σμύρνης, που αφορά το κατάστημα “KVIN”, είδους ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ιδιοκτησίας της κας TATIANA CERNOLIOVA, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 91 – Ν.ΣΜΥΡΝ 2804
44 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2663
45 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2628
46 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2597
47 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2651
48 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης κινηματογράφου. 2731
49 23/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2742
50 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2666
51 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2517
52 3/7/2012--Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/το 2683
53 3/7/2012 -- Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2674
54 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2591
55 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2623
56 5-6-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2564
57 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2610
58 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2560
59 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2528
60 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2500
61 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2565
62 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2709
63 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2568
64 15-5-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος 2608
65 15-5-2012 -- Περίληψη: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ 2895
66 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2524
67 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2572
68 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2690
69 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2731
70 10-4-2012 -- Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2697
71 Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης Άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2834
72 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων Υ.Ε. 2878
73 Περίληψη: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ, με την επωνυμία «ΑLCATRAZ PLAN B», με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΦΙΤΣΙΑΛΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ του Αναστασίου, επί της οδού Λ. Συγγρού αρ. 137 (υπόγ 4179
74 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος 2857
75 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος Υ.Ε. 2779
76 Περίληψη: Χορήγηση Προεγκρίσεων Αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων Υ.Ε. 2793
77 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2812
78 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2788
79 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2763
80 Περίληψη: Χορήγηση Προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 2801
81 Περίληψη: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με συγκρότηση ΜΠΑΡ «ALCATRAZ» επί της οδού Λ. Συγγρού 137, ιδιοκτησίας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κων/νου του Αντωνίου. 3203
82 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2804
83 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2813
84 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2802
85 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2709
86 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2746
87 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2837
88 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2779
89 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 2954
90 Περίληψη: Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων. 2876
91 Περίληψη: Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 3061
92 Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των. 3444
93 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2957
94 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 2904
95 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 3010
96 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 2798
97 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 3095
98 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 2997
99 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 3049
100 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 3469
101 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 3425
102 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 3594
103 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 3523
104 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 3411
105 Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων- εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 3418
106 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος. 3508
107 Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 3415
108 Χορήγηση εγκρίσεων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων 3767
109 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νέας Σμύρνης. 3222
 
Events of municipality of Nea Smyrni
> >
Events Calendar
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ