1
Τελευταία Νέα
The latest news from the Joomla! Team
Filter     Display 
# Title Hits
1 Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019 (σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρ. 118 του Ν.4412/2016) 1864
2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» 1661
3 Πρακτικό Πενταμελούς Επιτροπής (6/12/2018) 1762
4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 3039
5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤοΠΦΥ (Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) 3306
6 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 3799
7 Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο Δήμο Νέας Σμύρνης 3832
8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4171
9 Εξουσιοδότηση υπογραφών κ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟΝΙΔΑΡΗ 4147
10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε) 4701
11 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 5105
12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΠΗ 5015
13 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 4701
14 Πρόσκληση για συμμετοχή μαθητών Λυκείων της Νέας Σμύρνης για Συμμετοχή τους στις Ιωνικές Εορτές με Μουσικό / χορευτικό Πρόγραμμα διάρκειας 20΄ 4973
15 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 5049
16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρίστριες στα Δημοτικά Σχολεία & Νηπιαγωγεία 5339
17 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο.Δ.Ε. ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 5322
18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ & ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ 5281
19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΚΑΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 5092
20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 5764
21 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5735
22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6002
23 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5746
24 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, κ. Μιχαήλ Χρηστάκη. 5599
25 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 5569
26 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 6138
27 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΙΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5807
28 Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 6132
29 ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡ. 20ης/22-12-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6780
30 Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων 6873
31 Ορισμός Αντιδημάρχων 6681
32 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 6713
33 Δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ΔΠΚ, (Πόθεν Έσχες) 7322
34 ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 7841
35 Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) οικ. έτους 2016 (χρήση 2015) 7862
36 Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Νέας Σμύρνης-Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Ν.4305/2014 7698
37 Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου αρμόδιο για την εποπτεία του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείου Τύπου και Προώθησης του Δημοτικού ΄Εργου 7991
38 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων-προσφορών για συνεργασία με το δήμο Νέας Σμύρνης 7913
39 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 8625
40 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 8730
41 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 8969
42 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 10333
43 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ" 10783
44 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 9733
45 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 9835
46 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 9361
47 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 9003
48 Ανακοίνωση Διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τα Δημόσια Έργα του Δήμου Νέας Σμύρνης, για έργα προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο 2ης τάξης του ΜΕΕΠ. 8401
49 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 8863
50 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΚΛΠ» 8591
51 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ για το έτος 2014 8526
52 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 9024
53 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ 8498
54 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8925
55 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του 10596
56 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 8636
57 ΣΥΜMΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ GREEN TWINNING 8717
58 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 8635
59 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 8559
60 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 8875
61 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 12455
62 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΠΑ 10671
63 Ρύθμισμα Οφειλών 9971
64 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 11434
65 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 28.02.2012 10463
66 Δελτίο Τύπου του Γραφείου Παιδείας του Δήμου για τις Σχολές Γονέων του ΥΠΕΠΘΔΒΜ στον Δήμο μας 9707
67 Επιστολή για οικόσιτα 10093
68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. 2012 10042
69 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 9896
70 Δημόσια Διαβούλευση 9708
71 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ» 9580
72 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 9704
73 Τοποθέτησης Αντιδημάρχων 9469
74 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 9938
75 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 10158
76 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 9691
77 Δελτίο τύπου παράταση ΔΕΗ 10317
78 ΣΜΕ 1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ Κ.Π.ΑΓΩΓΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ 9925
79 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2011 10444
80 "Πρακτικό της Επιτροπής Διαβούλευσης της 15ης Νοεμβρίου 2011" 9734
81 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Νέας Σμύρνης 9461
82 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 20.12.2011 9718
83 Υπηρεσία Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Δήμο Νέας Σμύρνης 9755
84 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 10681
85 Δελτίο Τύπου για παράταση ΔΕΗ 11321
86 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ» ΤΗΣ ΔΕΗ 10115
87 ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ» ΤΗΣ ΔΕΗ 9427
 
Events of municipality of Nea Smyrni
> >
Events Calendar
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ