Η Τρίτη Ηλικία έχει το δικό της χώρο στη Νέα Σμύρνη.

Με τη λειτουργία τεσσάρων Κ.Α.Π.Η. σε τέσσερα σημεία της Νέας Σμύρνης απαριθμούν περισσότερα 4.500 μέλη. Τα Κέντρα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ηλικιωμένων μπορούν και συμβάλλουν αποτελεσματικά μέσα από τις διάφορες εναλλακτικές μορφές δράσης (τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στη ζωή των Κ.Α.Π.Η. σε εκδηλώσεις, εκδρομές,  ομάδες δραστηριοποίησης, γιορτές, ομιλίες κλπ) στην προώθηση της ιδέας των "Δραστήριων και Ευαισθητοποιημένων Ηλικιωμένων" και έχουν θέσει ως στόχο τους την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου, την διαφώτιση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων, σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων και την έρευνα σχετικών με τους  ηλικιωμένους θεμάτων.

 

Εγγραφές- Συνδρομές 

Τα μέλη άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να είναι κάτοικοι Νέας Σμύρνης και να έχουνε συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους.
Δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν τα μέλη για να τους εκδοθεί κάρτα από το ΚΑΠΗ:

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
  • Φωτοαντίγραφο ή τιμολόγιο ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, ή ΕΥΔΑΠ ).
  • Σε περίπτωση ενοικίου, χρειάζεται φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου του σπιτιού
  • Σε περίπτωση φιλοξενίας, χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση από το άτομο που φιλοξενεί το μέλος.
  • Κατόπιν πρότασης της Κοινωνικής Λειτουργού, της Επισκέπτριας Υγείας και της Φυσιοθεραπεύτριας, είναι δυνατή η εγγραφή κάποιου μέλους, για ιατροκοινωνικούς και οικονομικούς λόγους, ακόμη και εάν δεν πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η πρόταση αυτή θα επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Το κόστος εγγραφής και η ανανέωση-συνδρομή του έτους ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των 2 ευρώ
  • Οι εγγραφές γίνονται από την Κοινωνική Λειτουργό μόνο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9:00-12:00.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (πρώην τμήματα Κ.Α.Π.Η.)

Α΄ ΤΜΗΜΑ
Αρτάκης 34, τηλ. / fax 2109353277


Β΄ ΤΜΗΜΑ
Σταδίου 32 – 34, τηλ. / fax 2109373533Γ΄ ΤΜΗΜΑ
Πλαστήρα 57, τηλ. / fax 2109335496


Δ΄ ΤΜΗΜΑ
Ραιδεστού 11 – 13, τηλ. 2109483853, fax 2109483854

 

Ε’ ΚΑΠΗ

Ελλησπόντου 65 και Ταταούλων , τηλ. 210 9370502, fax 2109370502

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ