ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2014

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389 ΦΕΚ Β’ 185/23-9-93) και το Π.Δ. 60/07 Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 480.000,0€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129/2013 Μελέτη του Δήμου και την δημοσίευση των όρων διακήρυξης αυτής στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Αριθμ. Δημοσίευσης 2014/S 023-035699 (Ημερ: 1/2/2014) αριθμός εσωτερικής αναφοράς 2014-013445.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ Β

Ο Ρ Ο Ι    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ